Төмөр зам, автомашин, галт тэрэгний тоног төхөөрөмж