Үйлчилгээ

isys-white

Чанарын баталгаа

1
2
3

1. Компанийн чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны заалтыг чанд мөрдөж, үндэсний болон орон нутгийн дүрэм журам, гэрээний баримт бичгийн шаардлагын дагуу компанийн хүлээх хариуцлагыг тодорхой болгох.

2. Хүргэлтийн дараа бид амласан бүтээгдэхүүний чанарт эргэн очиж, санал хүсэлтийг нь асууж, сэтгэл санааны хандлагаар үйлчилгээг сайн хийж, нийт бүтээгдэхүүний чанарыг илүү сайн стандартад хүргэх болно.

3. Чанарын баталгааны хугацаанд бид танай компанид тулгарч буй бэрхшээлийг арилгахын тулд техникийн тусламж дуудаж, таны хэвийн ажиллагааг хангах болно.

Нэмэлт үйлчилгээ

Material testing

Материалын туршилт

Technical support

Техникийн дэмжлэг

service

18 цагийн онлайн үйлчилгээ

Product cleaning

Бүтээгдэхүүний цэвэрлэгээ

Product assembly

Бүтээгдэхүүний угсралт

Product packing

Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол