Үйлчилгээ

isys-white

Чанарын баталгаа

1
2
3

1. Компанийн чанарын баталгаажуулалтын системийн заалтыг чанд дагаж мөрдөж, үндэсний болон орон нутгийн дүрэм журам, гэрээний баримт бичгийн шаардлагын дагуу компанийн хариуцлагыг тодорхой болгоно.

2. Нийлүүлсний дараа бид амласан бүтээгдэхүүний чанарт хариу айлчлал хийж, санал бодлыг нь сонсож, зүрх сэтгэлийн хандлагаар сайн үйлчилгээ үзүүлнэ.

3. Чанарын баталгааны хугацаанд бид танай компанид ашиглагдаж буй асуудлуудад хариулах техникийн туслалцаа дуудаж, таны хэвийн ажиллагааг хангах болно.

Нэмэлт үйлчилгээ

Material testing

Материалын туршилт

Technical support

Техникийн дэмжлэг

service

18 цагийн онлайн үйлчилгээ

Product cleaning

Бүтээгдэхүүний цэвэрлэгээ

Product assembly

Бүтээгдэхүүний угсралт

Product packing

Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол